O firmie
Właściciele
Prezes Stanisław Bobkiewicz

STANISŁAW BOBKIEWICZ

PREZES

Wiceprezes Stanisław Cholewiński

WOJCIECH CHOLEWIŃSKI

WICEPREZES

Zaplecze
Zapleczem działalności Przedsiębiorstwa są obiekty:
 • biura Zarządu przy ul. Antoniego Hedy ps. "Szary" 23
  w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • hale warsztatowe ekip remontowych
 • hale obróbki mechanicznej zlokalizowane
  przy i na terenie CELSA Huta Ostrowiec,
  wsparte własnym:
  • transportem
  • maszynami budowlanymi
Firma ma do dyspozycji sprawdzonych i uznanych podwykonawców w zakresie:
 • obróbki skrawaniem
 • wykonywania konstrukcji
oraz
 • projektowania:
  • maszyn i urządzeń
  • obiektów inżynierskich
  • instalacji technologicznych
  • konstrukcji wsporczych
  • jezdni suwnic i wciągników
  • instalacji energetycznych
  • układów sterowania i pomiarów

a także doradztwa technicznego i ekspertyz.

Usługi projektowe wykonuje:
Zakład Inżynieringu "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o.,
ul. Samsonowicza 2,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel. 041 249 39 70, 041 249 22 00
fax 041 249 32 30
e-mail: zaklina@poczta.onet.pl

Firmami - siostrami PW Hutnik są:

Biura Zarządu

Biura Zarządu

Polityka firmy

PW Hutnik Bobkiewicz, Cholewiński spółka komandytowa

POLITYKA JAKOŚCI

Świadczenie usług instalowania, naprawy i konserwacji maszyn, urządzeń, instalacji, obiektów przemysłowych i budowlanych według potrzeb, życzeń i wymagań klientów to misja spółki PW Hutnik Bobkiewicz, Cholewiński spółka komandytowa.

Jako główny element jakości naszych usług uważamy solidność i terminowość wykonania, trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania instalowanych, naprawianych i konserwowanych obiektów.
Rozwój i efektywność Spółki, stałe poszerzanie asortymentu świadczonych usług, to nasze główne cele, które realizujemy poprzez:

 • aktywny marketing,
 • spełnianie wymagań, potrzeb i oczekiwań klientów,
 • przestrzeganie norm i przepisów prawnych,
 • stosowanie systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009,

a w szczególności:

 • określanie strategicznych i operacyjnych celów odnoszących się do wymagań, potrzeb i oczekiwań klientów i konsekwentną ich realizację,
 • doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa,
 • angażowanie kompetentnego personelu i doskonalenie jego kwalifikacji,
 • stosowanie materiałów i części od sprawdzonych dostawców,
 • aktywną współpracę z klientami i dostawcami,
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania, organizacji, procesów, technologii, metod i zasobów,
 • systematyczne oceny skuteczności systemu zarządzania jakością oraz

* przewidywanie problemów i usuwanie ich przyczyn, zanim wystąpią - prowadzenie działań zapobiegawczych.

PW Hutnik Bobkiewicz, Cholewiński
spółka komandytowa

ul. Antoniego Hedy ps. "Szary" 23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 247 06 70
fax 41 247 50 81
e-mail: sekretariat@hutnik.info.pl

mapa hutnik