Usługi elektryczne
biuro hutnik
USŁUGI ELEKTRYCZNE

Instalacje elektryczne, teletechniczne, światłowodowe
- projektowanie
- wytwarzanie
- przeglądy
- remonty
- konserwacje
- serwis

USŁUGI ELEKTRYCZNE

Pomiary elektryczne
- pomiary rezystancji izolacji i skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej: kabli, maszyn, urządzeń
i aparatów elektrycznych
- w pełnym zakresie napięciowym we wszystkich
układach sieciowych: TNC; TNC-S; TT; IT (okresowe,
odbiorcze, po modernizacji

biuro hutnik
biuro hutnik
USŁUGI ELEKTRYCZNE

Remonty maszyn elektrycznych
Naprawy częściowe i główne:
- silników indukcyjnych zwartych, pierścieniowych
- silników i prądnic prądu stałego
- wzbudnic i tachogeneratorów
- spawarek wirowych i transformatorowych, elektrorolek
Remonty elektromagnesów.
Remonty transformatorów n/n.

PW Hutnik Bobkiewicz, Cholewiński
spółka komandytowa

ul. Antoniego Hedy ps. "Szary" 23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 247 06 70
fax 41 247 50 81
e-mail: sekretariat@hutnik.info.pl

mapa hutnik