Usługi mechaniczne
biuro hutnik
USŁUGI MECHANICZNE

Kotły parowe, Kotły wodne, zbiorniki ciśnieniowe
stałe i przenośne

- modernizacja, remonty, konserwacja, obsługa serwisowa
Urządzenia przemysłowe:
- projektowanie, wytwarzanie, montaż, przeglądy
Hutnicze ciągi technologiczne:
- kompleksowe remonty, przeglądy

USŁUGI MECHANICZNE

Dżwignice, suwnice
- Wytwarzanie elementów urządzeń dźwignicowych.
- Naprawy suwnic.
- Serwis.
- Remonty kompleksowe.
- Modernizacja.
- Konserwacja.

biuro hutnik
biuro hutnik
USŁUGI SPAWALNICZE

Technologie spawania wg EN – ISO 15614-1:
metoda 141, grupa materiału podstawowego 8 wg CR ISO 15608; (1H18N9T – podgrupa 8.1)

metoda 141, grupa materiału podstawowego 1 wg CR ISO 15608; (16Mo3 – podgrupa 1.2)

metoda 111, grupa materiału podstawowego 1 wg CR ISO 15608; (P235GH – podgrupa 1.1)

metoda 111, grupa materiału podstawowego 5 wg CR ISO 15608; (10CrMo9-10 – podgrupa 5.2)

metoda 111, grupa materiału podstawowego 1 wg CR ISO 15608 (S355 podgrupa 1.2)

metoda 111 materiał podstawowy -szyna podsuwnicowa wg DIN 536-1 (S900A)

metoda 141, grupa materiału podstawowego 5 wg CR ISO 15608; (10CrMo9-10 – podgrupa 5.2)

metoda 311, grupa materiału podstawowego 5 wg CR ISO 15608; (13CrMo4-5 – podgrupa 5.1)

metoda 135, grupa materiału podstawowego 1 wg CR ISO 15608; (P235GH – podgrupa 1.1)

metoda 135, grupa materiału podstawowego 1 wg CR ISO 15608; (16Mo3 – podgrupa 1.2)

metoda 135, grupa materiału podstawowego 1 wg CR ISO 15608 (S355 podgrupa 1.2)

metoda 311, grupa materiału podstawowego 1 wg CR ISO 15608; (P235GH – podgrupa 1.1)

metoda 121 grupa materiału podstawowego A4 wg EN ISO 14 171-A (L40 G2M)

metoda 121 grupa materiału podstawowego A4 wg EN ISO 14 171-A (L45 G2)

USŁUGI KONSTRUKCYJNE

Konstrukcje stalowe
- projektowanie
- wykonawstwo
- montaż
- remonty
- modernizacja

biuro hutnik
biuro hutnik
OBRÓBKA MECHANICZNA

- frezowanie, toczenie
- wiercenie
- szlifowanie
- obróbka ręczna
- śrutowanie w kabinie 15 x 4 x 4m
- metalizacja natryskowa
- w kabinie 15 x 4 x 3m
- lakierowanie w kabinie 15 x 4 x 3m

PW Hutnik Bobkiewicz, Cholewiński
spółka komandytowa

ul. Antoniego Hedy ps. "Szary" 23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 247 06 70
fax 41 247 50 81
e-mail: sekretariat@hutnik.info.pl

mapa hutnik