Certyfikaty
Wydany przez Data Zakres Certyfikaty
Certyfikat UDT 2016-08-25 Certyfikat jakości w spawalnictwie PN-EN ISO 3834-2:2007
UDT Kielce (decyzja) 2010-06-09 Uprawnienia do naprawy
- kotłów parowych
- kotłów wodnych
- stałych zbiorników ciśnieniowych
- zbiorników przenośnych
UDT Kielce (decyzja) 2010-09-07 Uprawnienia do modernizacji
- kotłów parowych
- kotłów wodnych
UDT Kielce (decyzja) 2010-09-07 Uprawnienia do naprawy suwnic
UDT Kielce (decyzja) 2010-09-07 Uprawnienia do wytwarzania elementów dźwignicowych
UDT Kielce (certyfikat) 2010-09-06 Uprawnienia do naprawy
- kotłów parowych
- kotłów wodnych
- stałych zbiorników ciśnieniowych
- zbiorników przenośnych
UDT Kielce (certyfikat) 2010-09-06 Uprawnienia do modernizacji
- kotłów parowych
- kotłów wodnych
UDT Kielce (certyfikat) 2010-09-06 Uprawnienia do naprawy suwnic
BGP & Global Strategy 2010-12-01 Przynależność do grona 150 najprężniej rozwijających się polskich małych i średnich przedsiębiorstw
UDT Oddz. w Kielcach 2002-07-03
Uprawnienia do modernizacji
- kotłów parowych
- kotłów wodnych
IDT w Kielcach 1999-08-30
Uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń dźwignicowych.
IDT Kielce 1999-03-08
Uprawnienia do naprawy
- kotłów parowych
- kotłów wodnych
- stałych zbiorników ciśnieniowych
- zbiorników przenośnych
IDT w Kielcach 1999-03-02 Uprawnienia do dokonywania napraw suwnic.

PW Hutnik Bobkiewicz, Cholewiński
spółka komandytowa

ul. Antoniego Hedy ps. "Szary" 23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 247 06 70
fax 41 247 50 81
e-mail: sekretariat@hutnik.info.pl

mapa hutnik